Dec. 12, 2016

RAST I RAZVOJ

Potreba za osobnim rastom i razvojem duboko je utkana u suštinu svakog čovjeka. Ona se budi u trenutku kad dosegnemo određen stupanj zrelosti kako bi nas vodila putem transformacije, promjene i prisjećanja tko mi uistinu jesmo. Taj put nikad ne prestaje, vodi nas uvijek dalje, no u jednom trenutku spoznamo da ne postoji određen, statični cilj, već da je cilj samo putovanje kroz život i da je najveće zadovoljstvo teći sa rijekom života upoznajući nove krajolike, razvijajući novu snagu, dajući svoj jedinstveni doprinos svijetu. 

Slijedom navedenog, ovaj blog posvećujem svim narednima koji će biti objavljeni na ovoj stranici, a produkt su mog višegodišnjeg rada i proučavanja procesa rasta i razvoja čovjeka, uključujući i moj vlastiti rast i razvoj kroz vrijeme,

 

Ujedno ga posvećujem svima onima koji će se odlučiti na čitanje ovih tekstova sa težnjom da dođu do novih i drugačijih spoznaja. Ljudima koji cijene pisanu riječ i vojlni su čuti i tuđe mišljenje i kadri su primiti i primijeniti tuđa iskustvena saznanja kao svoja vlastita. Znanja nikada dovoljno za one koji uvijek tragaju za novim i dubljim spoznajama

 

Autor teksta: Valentina Štefanić