Apr. 2, 2018

Tehnika afirmacija

Mnogi od vas pitaju za tehniku  afirmacija riječima; da li je i koliko je djelotvorna . 

Odgovor je: vrlo je djelotvorna. Beskrajna je moć zvuka koja proizlazi iz Kreativne Riječi - Aum, predivna kozmička vibratorna snaga koja stoji iza energije svakog atoma.

Svaka, baš svaka riječ koja se izgovori ima određenu snagu i vibraciju.

Zato bih voljela da katkada obratite pozornost na jasnoću svojih riječi i način kako ih izgovarate.

Svaka jasno izgovorena riječ sa jasnom predodžbom i dubokom koncentracijom ima moć materjalizacije.

Hvala na pitanjima .