Jan. 26, 2019

ZARANJANJE

"Ako postoji strah  od padanja  jedina sigurnost je u hotimičnom skoku. "- Carl Jung

 Kakva got  bila  kriza ona nam pomaže  da sa suočimo sa  sobom i sa svojim najvećim strohovima .Poštujmo je ,postoji razlog zašto je tu  i zašto  nam čini da  su nam" putevi zamršeni " ili "koljena otsječena " Da smo se" smrzli" i da nemožemo dalje. Dakle zaroniti  u sebe ,stati namomenti i vidjeti koji  to strah kolo vodi u našrm životu trenutno  puno znači. Primjerice  možda  vjerujemo da ranjivost vodi odbacivanju,da  uvjijek moramo očekivati najgore ,ili da  nam je katastrova tako i tako prijetila  pa je čudno da nas zaobiđe .

Ove strahove možemo riješiti jedino ako zaronimo u njih .Ova tema će  doseći arhetipsku dimenziju  i pomaže nam doznati više od  odvažnosti oslobađanja straha .

U davna vremena  skok u vodu  smatrao se svjesnim krštenjem ,zaranjanjem ega u vodu koji ga rastvara.  

  Zaranjanje je simbol odvažnosti prihvaćanje   smrti ega  i paničnog držanja za  strah i žudnju .Ponovo izroniti iz vode znači biti ponovno rođen,pročišćen,od vezanosti .U starom hinduističkom svetom spisu .pišeda more  rastvara naše ime ,odnosno naše isključivo poistovjećenje  s egom .

Skok  je metafora  za  balansiranje dvije suprotnosti strah od rizika i predaju . Uranjje  u vlastitu bol u nevolji ispremnost na potpuno opuštanje- bez potrebe  za poticajem .Hrabro jer je dobrovoljno . 

Stari narodi su imali obred skok u vodu s visoke litice  sakrament .Redosljed obreda je bio sljedeći : svćenik je pričao mitove o  hrabrim junacima i o njihovim dostignućima .Tako je te junake postavio kao junačke pretke ,kao pomoćne sile  kao riječi ohrabrenja . Zatim se skakaču dala opojna trava da  bi kako bi se ohrabrio na skok .Žene  okolo njega su pleskale i pjevale pjesme ohrabrenja . Mladić je tada skočio sa litice i dok je letio kroz rak bljesnulo pred očima ,kao da je  taj trnutak posljednji .On od toga trnutka neće živjeti isti život .

Svaki  običan čovjek današnjice  sigurno je prolazio ili prolazi kroz određenu životnu krizu .Kako se nosimo sa  njom  ovisi o svjesnosti pojedinca ..Ako smo voljni prihvatiti rizik skoka i rastvoriti svoj ego nestat će i naši strahovi  . Jer iz vode se izlazi odvažnije smjelije i bistrije .