Jul. 5, 2019

TAROT KARTA- ZVIJEZDA – TRAČAK NADE

Staza na drvetu :15

Slovo :Ueh

Brojčana vrijednost :5

Vodenjak

                  KLJUČNA RIJEČ : Vjera,nada ,zdravlje

Kada bolje pogledamo ovu kartu  puno toga ljepog se  može vidjeti . Karta pod  numeričkim brojem sedamnaest govori da nemožemo  u isto vrijeme  gledati i krivo i pravo al da trebamo biti svjesni  onog što radimo .Bez obzira što ova kata nagovještava uspjeh ,samopouzdanje, ozdravljenje radost, kreaciju, stvaranje ,rođenje ,jasnoća vizije.Kada se ova karta otvori u vašem otvaranju možete možemo reći da je konačno kraj jednog lošeg perioda ( prethodna karta na arhetipskoj mapi je 16 ili kula )i početak novog  kojeg doista treba iskoristiti.

OPIS KARTE

Naga žena kleči pored potoka i na ritualan način sipa vodu iz dva pehara tako da jedan mlaz teče nazad u rijeku ,a drugi pada na zemlju .Ona brižno gleda  oba pehara  i pod njenim nadzorom oba međusobno reagiraju . Iz kolektivnog nesvjesnog  pod punom koncentracijom izvlačeći najbolje od sebe stvara idvidualnu kreaciju . Oh kakvo je olakšanje vidjeti ovu kartu J Voda iz jednog vrča pada na zemlju i hrani sjeme  a iz drugog pročišćena pada ponovno u živu vodu .Svjesna je da joj je potrebna nadljuska snaga  za  ovu ne malu transvormaciju .Pošto je njenkontakt s prirodom neposredan i direktan ,bez obzira što joj se desilo u prošlosti to joj je samona pomoći .

Njena klečeća figura govori o njenoj svjesnosti  ,vrlo je skromna i zna što radi jer zna da će uspjet stopljena je s prirodom ,reklo bi se da ona svjesno i namjerno kao svećenica mudro koristi elemente prirode . Njen ritam usklađen je sa plesom unverzumom . Kaleži koje ona drži u rukama podsjetit će nas na one na karti Anđelom  Umjerenost .

Na nebu iznad figure koja kleči je sedam zvijezda (sedam ciklusa) niti jedna drugoj nalik .Sve su različite . Svaka zvijezda  ima sebi svojstveno obilježje .Centralna zvijezda nacrtana je geometrijskom preciznošću ostale su nacrtane vrlo slobodnim pokretima .Precizno nacrtana zvijezda se sastoji od osam dvostukuh krakova .Žute i crvene zvijezde  sjaje  naizmjeničnom svjetlošću .Zapravo  zvjezdano nebo na ovoj tarot  karti pretstavlja  mandalu pravo svjetlo u čovjeku a ono sibolizira svjest i snagu .

Ako se dublje zagledate u kartu vidjet će te da ova svjetlost pomaže da pronađe hrabrost i cnagu u sebi . Tarot karta zvijezda predstavlja bitan  korak napred  ka svjesnijem  procesu idividualizacije.