Sep. 22, 2019

KONZULTACIJE TAROTOM

Tarot – majstor je stručna osoba koja koristi kompleksni sistem simbola koji se nalaze na tarot kartama. Ova tehnika analize i predikcije uvriježena je već stoljećima. Nije da svatko u njih vjeruje, niti je svakome urođen dar da ih razumije, niti je svaka osoba sposobna tumačiti ih ispravno. Zato postoje stručne osobe, tarot majstori, koji su izučili znanje i znaju prenijeti svakome laiku jezik tog načina analize i predikcije situacija i događaja.

Da pojasnim, tarot nije nikakova magija,  niti je nadnaravni oblik vidovitosti. Tarot je složeno kompleksno znanje astrologije, numerologije, simbolike karata te opće kulture iz umjetnosti i poznavanje sinhroniciteta.

Vi, kao pitatelj u danom trenutku postavljate pitanje tarotu, a ne tarot majstoru. Tarot majstor isključivo i samo čita jezik simbola koji proizlazi iz karata koje su se na to pitanje pitatelja pred njim otvorile. Bilo bi dobro da postavite razgovjetno i konkretno što jasnije pitanje tarotu. Ukoliko to niste kadri, što radi nemira, što radi uzbuđenja ili ste u osobnom košmaru sa mislima oko tog pitanja, prepustite definiciju vašeg pitanja majstoru tarota. To možete učiniti sa potpunim povjerenjem, jer tarot majstor, jer on nema pravo na mišljenje već se vodi viđenjem simbola karata. Vi postavljate pitanje tarotu a ne tarot majstoru koji iznosi svoje mišljenje.

Tarot kartama kao alatom služe se tarot majstori kako bi zainteresiranima mogli davati odgovore na njihova pitanja o problematicii koja ih muči. Tumač tarota kroz jezik simbola vidi sve. Vidi vaše psihičko stanje, želje, motive, utjecaje trećih strana, griješite li u postupcima, da li je to pravo vrijeme za dostizanje cilja ili rješavanje situacija, može utvrditi i zdravstveno stanje pitatelja, ali isto tako može utvrditi da li je to uopće realno pitanje. Na koncu ima uvid i u to da li je pitatelj uopće kadar ostvariti svoju ambiciju ili riješiti svoj problem. Također može uvidjeti i prepoznati što je potrebno učiniti da se do tog rješenja ili cilja i dođe, te i kada je to moguće očekivati.

Tarot iziskuje veliku odgovornost, kako tarot majstora tako i pitatelja. Tarot majstor nema ni motiva ni potrebe izražavati svoja osobna stajališta o predmetu za koji se pitanje postavlja, već isključivo tumači i prenosi informacije pitatelju sa onih simbola na kartama koji su mu se na pitanje pitatelja iskazali. Sa druge strane samo je na pitatelju odluka što će sa primljenim informacijama učiniti.

Dolazite na svoju istinu, ne na tuđu.

Stoga savjetujem, svakome tko dolazi na tarot, da pokuša doći otvorenog uma, da ne gleda tarot kao magiju, kao čarobni štapić ili kao kristalnu kuglu. Pitatelj mora razumjeti da je tarot samo alat koji će pomoći tarot majstoru da dobije uvid u pravo stanje. Potom će vam tarot majstor kroz jezik simbola tarot karata moći pomoći da si rasvijetlite put kojim ćete doći do željenog cilja.

Očekivati od tarot majstora da vam kaže bilo što drugo od onoga što mu je u simbolima prikazano, nelogično je i neprihvatljivo. Na vaše pitanje svi odgovori vam se ne moraju nužno svidjeti.

Da bi što bolje iskoristili vlastito vrijeme napišite si pitanja, na koja bi željeli dobiti odgovore, tako će vam biti lakše. I dođite na kozultacije bez straha i predrasuda.