Informacija o plaćanju

Štovani korisnici:

Za sve uplate donacija za rad udruge i kotizacija za sudjelovanje na kreativnim radionicama, ili dobrovoljne donacije za individualne savjetodavne usluge plaćanja možete izvršiti na transakcijski račun udruge Plava Ptica

Korisnik: Udruga Plava Ptica,

              Kopernikova 3, 

              10010 Zagreb

Račun za uplate:

IBAN: HR7624070001100661759

SWIFT : OTPVHR2X

 

Banka: OTP Banka Hrvatska d.d.

           Domovinskog rata 3,

            23000 Zadar, HR